Blog

De sobte la Jorgina Belda, Vestuari, apareix amb aquest detall tan bonic.

Tot l’equip es caracteritza per fer la seva feina de manera increible i fins ultim detall.

Treball en equip:

Francesca Masclans i David Cuspinera, Direcció Artistica
@francescamasclansbadia

Alfred Palau, Disseny Sonor

David Bofarull, Disseny Llums
@bofarull2003

Dani Molina, Músic
@fendermustang65

Taller d’escenografia Castells, Escenografia
@lacastells

Maria Vidal, Il.lustracions
@maraki_ilustra

Jorgina Belda, Vestuari

Àlex Letosa, Assesorament Psicopedagogic
@centrecamina

Marta Casellas, Disseny Gràfic

Josep Cela, Web

Eugeni Sans i Miquel Sebastià, Enginys
@eugenisans